Opleiding

3

De opleiding is opgebouwd uit 4 schooljaren, telkens met een inlevings- en een professionele module.

In de inlevingsmodules staan 4 parameters centraal: beweging, ritme, adem en focus. Deze zijn een manier om met ons lichaam en levensprocessen aan de slag te gaan. De kracht van beweging werd in elke oudere cultuur aangewend om verandering te brengen in het lichaam en leven van de mens. Via beweging leren we contact te maken met de blokkades, talenten, krachten en onze ziel. Naast bewegingsoefeningen wordt er eveneens gewerkt met meditatietechnieken, yogatechnieken, energetische en ceremoniële oefeningen, relationele technieken, gesprekstechnieken, etc.

De professionele modules zijn opgedeeld uit een theoretisch, functioneel deel dat gebaseerd is op recente wetenschappelijke inzichten en een praktisch deel, waarbij we onze persoonlijke ervaring en onze theoretische kennis samenbrengen om het te leren toepassen bij de cliënt.

Doelgroep

Onze 4-jarige opleiding is bedoeld voor professionele hulpverleners die bereid en enthousiast zijn om het werken met mensen op een andere manier uit te diepen.

Wij richten ons bij voorkeur op mensen:

 • die al een diploma hebben in
  • de menswetenschappen,
  • de (para)medische wetenschappen,
  • de sociale sector,
 • die reeds een beroep in de hulpverlening uitoefenen of uitgeoefend hebben:
  • osteopaten, kinesitherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegsters, logopedisten, ergotherapeuten, massagetherapeuten, ea.
 • Mensen zonder diploma in deze richtingen maar met een uitgebreide ervaring in het beroepsmatig werken met mensen kunnen ook een gemotiveerde aanvraag indienen.

inhoud & programma

De opleiding is opgebouwd uit 4 fasen volgens het model centering®, telkens met een inlevingsmodule en een professionele module.

De opleiding is opgebouwd uit 4 schooljaren, telkens met inlevings- en professionele modules. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van het programma voor de 4-jarige opleiding opgedeeld in verschillende vakken. Dit programma kan onderhevig zijn aan veranderingen omdat we telkens bekijken wat relevant is en blijft voor de opleiding.

Fase 1: Alchemy of the body en Bodycentering

Ons fysiek lichaam wordt vaak de tempel van onze ziel genoemd. We besteden veel tijd aan de oppervlakte ervan, maar komen zelden tot bij de diepere lagen. Indien we willen leren loslaten, onszelf leren aarden en groeien naar wie we echt zijn, vormt kennis en voeling met ons fysiek lichaam de basis. Ons fysiek lichaam kan je zien als de harde schijf van een computer. Alles wat we ooit meemaakten en nog steeds ondergaan wordt er automatisch in opgeslagen. Het fysiek lichaam kan je ook zien als de werkplaats van jouw leven.

Via beweging en dans, dat centraal staat in het persoonlijke groeiproces, neemt Nele Vandezande jouw mee en wordt je geleerd jouw lichaam te openen en krijg je meer toegang tot de informatie van jouw lichaam. Verder wordt er gewerkt rond focus, adem en ritme.Hierdoor kan het lichaam energieën loslaten die je nog steeds vasthoudt. Zo leer je meer voeling te krijgen met de wijsheid die er aanwezig is. Je leert jezelf aarden en werkt rond basisvertrouwen en draagkracht. Daarna kan je dieper doordringen en contact maken met het emotionele, mentale en energetische lichaam.

Inlevingsmodule: Alchemy of the body
 • awakening the body: beweging, ritme en adem
 • bones, grounding en rooting: bewustzijn van botten
 • muscles and emotions: bewustzijn van spieren
 • wijsheid van het bekken
 • the Wheel of life: niveau 1
Professionele module: Bodycentering
 • bodyreading
 • ademhaling
 • beweging en proprioceptie in het lichaam
 • centering van botten
 • centering van spieren

Fase 2: Connections en Emotional centering

Deze fase staat volledig in het teken van relaties en verbindingen. De manier waarop we in relatie met anderen staan wordt grotendeels bepaald door ons verleden. Emotionele aarding staat hierin centraal. Je leert meer zicht te krijgen op hoe je functioneert naar anderen toe, welke mensen je aantrekt en waarom.

Je leert je drijfveer en dynamiek in relaties kennen om meer zicht te krijgen op steeds terugkomende obstakels en problemen t.o.v. partner, kinderen, collega’s, en andere mensen in je leven. In deze fase ga je aan de slag met je schaduwkanten en kwaliteiten in relaties. Er wordt dieper in gegaan op de wijsheid en de kracht van de organen en wat dit betekent in je relaties en je leven. We leren de kracht en de schaduwzijdes van emoties kennen en hoe ermee om te gaan.

Inlevingsmodule: Connections
 • connections: dynamiek in relaties
 • emotionele intelligentie: krachten en valkuilen van emoties
 • words of wisdom: communicatietechnieken
 • wijsheid van het abdomen
 • Wheel of life: niveau 2
Professionele module: Emotional centering
 • organen: ondersteuning van emotionele processen
 • middenrif en overgangsperiodes
 • centering organen: krachten en bewustzijn
 • werken met typologieën
 • coaching: fysiek-emotioneel-mentaal-energetisch

Fase 3: Cycles of life en Centering the mind

Deze fase staat in het teken van terugkerende patronen en cyclussen in het leven. Om hierop zicht te krijgen, moeten we terug gaan naar onze erfelijkheid, opvoeding en voorouders. Hierbij wordt vooral gewerkt rond mentale aarding.

Waarom verval je telkens in hetzelfde, ook al heb je er vaak rond gewerkt? Waarom komt telkens hetzelfde thema terug? Wat is de rode draad in je leven? Je leert kennen wat je in je opvoeding en genen meegekregen hebt en hoe je kan loslaten wat tegenhoudt in je groeiproces. Je leert de kwaliteiten van je voorouders in jezelf wakker te maken en de kracht van de elementen te ervaren in je lichaam en leven. Er wordt eveneens stil gestaan bij je mentale patronen die deel uitmaken van je leven en hoe je ze kan omzetten. Er wordt ook gewerkt met de energie van bloed, fasciën en ademhaling.

Inlevingsmodule: Cycles of life
 • ademen, leven en spirit
 • levenscyclussen
 • kracht van vloeistoffen en bloed
 • repatterning: DNA en voorouderenergie
 • kracht van “the mind”
 • wijsheid van de thorax
 • wheel of life: niveau 3
Professionele module: centering the mind
 • matrix en de fasciën
 • wijsheid van de longen
 • emotionele anatomie

Fase 4: SoulCentering

In deze fase wordt vooral gewerkt rond energetische aarding en wijsheid. Je komt dichterbij het centrum van jezelf en werkt rond innerlijk leiderschap en rond de essentie. Je leert meer over de energie van onze oorsprong en over expansie van je leven, lichaam en ziel. Je gaat aan de slag met jouw intuïtie, hogere zelf en gidsen en leert hoe je jouw ziel kan verbinden met je persoon, zodat je jouw zielstalenten kan toepassen in je leven. Je leert om een overzicht te krijgen over je leven. Je maakt contact met het grotere geheel en hoe dit je leven kan beïnvloeden. Op het einde laten we ons meedrijven in de oerbron en oerwijsheid van ‘the sea of mind’.

Inlevingsmodule: Soulcentering
 • inviting the soul: zielstalenten
 • 4 sferen en het centrale kanaal
 • sea of mind: centering
 • wheel of life: niveau 4
Professionele module: Centering
 • principe van centering
 • 4 sferen en het centrale kanaal
 • De vloeistoffen en ritme
 • 4 winds: de universele krachten
 • centrum en the sea of mind
contact: info@centering.be | webdesign: ziep.be