Bodyspirit

Toepassing van het model op het menselijk lichaam

Bodyspirit is het model centering® toegepast op het menselijk lichaam tot op cellulair niveau en kan ons meer inzicht geven omtrent bepaalde krachten, kennis en wijsheid van het lichaam.

Bodyspirit is een manier om onszelf te verdiepen in de intuïtieve wijsheid van ‘het lichaam’ en om het lichaam op cellulair niveau te openen in contact met andere lagen van bewustzijn in en rond het lichaam.

Bodyspirit is een herstructurering, herordening van het lichaam, onze relaties, het leven. Zo kan er een grotere graad van verbondenheid bewerkstelligd worden voor zichzelf en voor de wereld.

0054_53.jpg

Opbouw van Bodyspirit

Het lichaam is volgens de visie van bodyspirit opgebouwd uit  4 sferen, 8 lagen en een centrum. Dit is op lichaamsniveau een weerspiegeling van de 8 universele velden, de 4 niveaus en het centrum van het model Centering®.

De 4 sferen

inleiding

Het lichaam wordt algemeen opgedeeld in 4 sferen. Elke sfeer is een wereld met specifieke kwaliteiten en krachten.

opbouw
 1. de eerste sfeer : de bekkensfeer
 2. de tweede sfeer : de buiksfeer
 3. de derde sfeer : de borstsfeer
 4. de vierde sfeer : de hoofdsfeer
principe

In het lichaam gebruiken we de sferen als toegangspoort tot de 4 niveaus van het model Centering®. Zo kan men met de dynamiek van het model Centering® aan de slag in het lichaam. Door te werken met de sferen kunnen we deze specifieke krachten aanboren en oefenen zodat de persoon deze kan integreren in hun dagelijks leven.

De 8 lagen

inleiding

In bodyspirit wordt het lichaam georganiseerd in 8 lagen. Deze lagen zijn steeds verbonden met elkaar. Elke laag is een bron van uitgesproken kwaliteiten die we nodig hebben in ons dagdagelijks leven.

opbouw
 1. De botten
 2. De spieren
 3. De organen
 4. De fasciën
 5. De vloeistoffen
 6. De endocriene klieren
 7. Het zenuwstelsel
 8. De huid
principe

De 8 lagen geven ons een reëel beeld van hoe de persoon zich dagdagelijks voelt, hoe hij in relatie staat met anderen en hoe hij functioneert in de wereld. Het verschaft ons ook meer informatie omtrent de oorzaak van de fysieke klachten, de compensatiemechanismen en de noden die de persoon nodig heeft om zich beter te voelen in zijn vel. De lagen worden ook aangewend om de specifieke energieën en kwaliteiten te leren gebruiken.

Het centrum en het centrale kanaal

inleiding

Al deze sferen en lagen zijn ontstaan vanuit het centrum van een bevruchte eicel. Deze cel staat voor de hoogste vorm van eenheid die we ooit kenden in ons leven en zorgt ervoor dat deze eenheid en verbondenheid aanwezig blijft in ons lichaam.

opbouw
 1. Het centrum
 2. Het centrale kanaal
principe

Het centrale kanaal zorgt voor éénlijnigheid tussen fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch lichaam. Daarnaast  verbindt het centrale kanaal het lichaam, het hart, de mind en de ziel met elkaar. Zo kunnen we ons terug als eenheid leren ervaren. Het centrum is de bron van ontwikkeling en evolutie.

Dynamiek

De dynamiek van het model Centering® is ook van toepassing in het lichaam. Net zoals het model is het lichaam een dynamisch, organisch levend wezen. Een verandering op een niveau brengt een dynamiek op gang zodat er direct veranderingen ontstaan op andere sferen of lagen. Dit dynamisch vermogen zorgt ervoor dat we niets meer afgescheiden kunnen bekijken en maakt de enorme kracht van verbondenheid duidelijk. De dynamiek wordt gebruikt om de flow en de kracht in het lichaam te herstellen.

Principe

Bodyspirit leert ons dat ons lichaam een ongelooflijke bron aan informatie is. Het helpt ons via ons lichaam meer zicht te krijgen op de dagelijkse processen. Bodyspirit leert ons de enorme kracht en wijsheid van het lichaam aan te boren en deze te gebruiken om ons fysiek lichaam sterker te maken, zicht te krijgen op onze emotionele- mentale processen en deze aan te pakken. tenslotte leert het onze zielskwaliteiten neer te zetten in ons dagelijks leven.

Bodyspirit leert ons dat we zelf aan het stuur van ons leven en goed voelen staan. Dat we niet afhankelijk hoeven te blijven en leert ons anders en verbonden naar het leven te kijken.

contact: info@centering.be | webdesign: ziep.be