Filosofie & visie

Centering® leert ons circulair denken

Centering® is een specifieke manier om te kijken naar de wereld en de mens, steeds circulair. Met andere woorden niet meer oorzakelijk-gevolg, wit-zwart, laag-hoog, maar ondersteunend, voedend, gelijk en altijd verbonden. Niets kan echt los van mekaar bekeken worden. Via centering® bekijk je de persoon/organisatie verbonden met wat werkelijk is, zo kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Centering is dus geen techniek op zich maar een visie die transdisciplinair gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat je via centering een andere kijk aanleert op de zaken, wat het ook is, management, onderwijs, gezondheidszorg, kunst en cultuur, industrieel ontwerp etc.

Centering® helpt ons kijken naar de totaliteit

Alles is verbonden en de mens is er een onderdeel van. Die kijk naar de mens in het kader van de totaliteit is gestoeld op de holistische visie van ‘the wheel of life’ die in oudere culturen als normaal beschouwd werd. Wanneer we problemen of moeilijkheden ondervinden moeten we deze bekijken vanuit de totaliteit. Heel vaak  ontstaan moeilijkheden door fragmentatie of afscheiding. Als we ten volle gebruik willen maken van al onze mogelijkheden en talenten moeten we deze totaliteit voor ogen houden.

Centering® maakt verbinding tussen binnen- en buitenwereld

Alleen naar de totaliteit kijken is niet voldoende. Zonder verbindingen is de totaliteit een verzameling van gefragmenteerde delen.We moeten onszelf verbinden met die totaliteit om gebruik te kunnen maken van al onze mogelijkheden. Op die manier leren we kwaliteiten in onszelf ontdekken en gebruiken. Verbindingen creëren kracht en deze kunnen we opnieuw leren aanwenden. Alleen de verbindingen zorgen ervoor dat de totaliteit optimaal en als eenheid kan functioneren.

Een vergelijking: Het World Wide Web, is een fantastisch gegeven, iedereen kan zich verbinden met iedereen. Als we ons hierop willen begeven moeten we onze toestellen hiermee verbinden. Dan pas kunnen we ten volle gebruik maken van het web in al zijn mogelijkheden. Anderzijds welke krachtige GSM of computer we ook aanschaffen of ontwikkelen, indien we geen verbinding maken met het externe netwerk en stroom dan werken deze toestellen niet ten volle. Wat belangrijk is: hoe meer we werken met onze toestellen, hoe meer we de mogelijkheden ervan leren.

De mens is niets anders, een ingenieus systeem, die steeds verfijnd, beter hersteld en onderhouden wordt, alleen vergeten we dat de mogelijkheden om ons te connecteren veel ruimer zijn dan we nu voor ogen hebben. De mens kan niet overleven zonder omgeving, relaties, dromen, enz… maar de omgeving/maatschappij/organisatie kan niet zonder mensen die hun dromen durven nastreven. Het gevoel van afscheiding wordt steeds groter en daardoor voelen we ons meer en meer uitgeput en geïsoleerd. Het herstellen van de verbinding tussen binnen en buitenwereld zorgen ervoor dat alle mogelijkheden beter benut en ontwikkeld kunnen worden zodat we meer evenwicht kunnen creëren.

contact: info@centering.be | webdesign: ziep.be