Associatie (ACB)

Inleiding

De ACB groepeert de Belgische Centering Practitioners die de vierjarige opleiding olv Kurt Pattyn en Nele Vandezande voltooid hebben.  Ze  engageren zich om geregelde tijdstippen bijscholen zowel professioneel als persoonlijk, ze zijn aanwezig tijdens de intervisiessies die aangeboden worden vanuit de ACB.

Ze bewaken ook hun grenzen en oefenen hun mogelijkheden als CP.

Samenwerking

Het beleid van de Associatie Centering België (ACB) wordt in de eerste plaats bepaald door en in het belang van de leden. De leden zullen het beleid verder vormgeven in de loop der jaren. Dit op basis van het model Dynamic Governement.

Uitdragen van Centering®

Korte termijn

Op korte termijn zal de ACB zowel de visie van Centering® (model en methode) alsook het beroep Centering Practitioner (CP) uitdragen in België.

Daarnaast is het de bedoeling om de identiteit (wat doet een CP, hoe werkt een CP en wat mag je verwachten) van de Centering Practitioner (CP) duidelijk te maken naar de cliënt en het werkveld.

Lange termijn

Op lange termijn zal de ACB een centering platform oprichten waarbij het model Centering® en de visie van Centering® centraal staat. Het platform zal een uitrol worden naar het werkveld van de Centering Practitioner. Op interdisciplinair niveau.

Er worden werkgroepen opgericht die meewerken aan de uitwerking in de verschillende toepassingsgebieden.

In de toekomst willen we het model Centering® helpen integreren in de academische, wetenschappelijke wereld en er onderzoek naar doen.

De plaats van de Centering Practitioner helpen vorm geven in onze maatschappij.

Kwaliteit en professionaliteit

De ACB en de CP’ers blijven zich inzetten voor kwaliteit en professionaliteit. Via bijscholing (persoonlijk groei en professionele modules) zorgt hij in de eerste plaats voor zichzelf om daarna zijn kennis en wijsheid te kunnen uitdragen en de cliënt, het bedrijf, de scholen, etc. zo goed mogelijk te ondersteunen.

contact: info@centering.be | webdesign: ziep.be