Grondleggers

Kurt Pattyn en Nele Vandezande

Kurt en Nele vormen reeds 24 jaar een koppel. Ze zijn de ouders van een dochter Ine en een zoon Bram. De vraag wie ben ik, hoe kan ik vanuit mijn energie in relatie staan, de rol als ouder, de passie voor het lichaam, het steeds op zoek zijn en steeds toepassingen en theorie in vraag stellen, is wat ze samen delen.

Deze invalshoeken heeft ervoor gezorgd dat ze beiden na hun opleiding tot bachelor in de kinesitherapie  hun persoonlijke en professionele vorming continue hebben verder gezet. Dat leidde voor Kurt naar de verdieping in het menselijk lichaam. In 1994 studeerde hij af als Osteopaat D.O., hij volgde en begeleide veel lichaamwerk en werd gefascineerd door de kennis van de Native Amerikanen. Hun visie op het leven en de wereld, The Medicine Wheel. Jarenlang verdiepte hij zich in beide velden en onderzocht de link tussen dit wiel en het menselijk lichaam, de persoon en zijn processen. Van hieruit ontwikkelde en verfijnde hij het model Centering® volgens Kurt Pattyn. Zijn zoektocht en onderzoek op dit gebied gaat gewoon verder. Hij deelt deze kennis in zijn privé-praktijk, in het groeitraject, en leidt ook mensen op om met dit model te leren werken op professioneel gebied.

Nele’s zoektocht bracht haar in contact met het lichaam, emoties en beweging. Daar ligt haar passie. Naast het volgen en begeleiden van lichaamswerk studeerde ze in 2000 af als teacher in the 5 Rhythms® bij Gabriële Roth. Ze specialiseerde zich in werken met de processen van de persoon in relatie tot de beweging van het lichaam, werken met de kracht van emoties en aanvullend studeerde ze af in de specialisatie Heartbeat (emotioneel werk via de 5 ritmes®). Daarnaast specialiseerde ze zich als relaxatietherapeut. Haar zoektocht en onderzoek op dit gebied gaat verder. Ze deelt haar kennis in haar werk als 5 ritmes® lesgeefster, als coach, als begeleider van het groeitraject.

Ze zijn ook de bezielers en stichters van Souldance samen met Annemie Vanneste. Reeds 15 creëren ze een platform waar mensen begeleid worden in hun zoektocht naar …

Beiden willen ze mensen begeleiden, maar ook Centering® uitdragen in alle facetten van de samenleving. Het model die de mens op een andere manier leert kijken naar wat er ook is.

contact: info@centering.be | webdesign: ziep.be